KAJ BERNHARD GENELLs FÖRFATTARSITE


Kaj Bernhard Genell

Denna sida presenterar forskning och fiktion ur mitt författarskap.
Här presenteras bland annat fakta om min litteraturfilosofi samt ges information om böcker som du kan köpa i alla bokhandlar på nätet.

Författarskapet kan uppdelas i två sfärer: en filosofisk och en skönlitterär.
Inom det filosofiska fältet har jag bl.a. gett ut en bok om ironi. Boken Ironi och existens (1983) är en av de få böcker på svenska som exklusivt behandlar ironi. I sin helhet. Vidare har jag ägnat mig åt att undersöka det unika och det kafkaeska i Franz Kafkas författarskap. Detta senare har resulterat i två volymer: en, mindre, på Engelska, Kafka and the kafkaesque ,(2017) samt en mer voluminös, på svenska, Kafka och det kafkaeska.(2018)

Synen på Kafka har hittills av uttolkare i analyser och biografier präglats av okänslighet. Kafkas unicitet och det remarkabla genomslag som termen “kafkaesk” har rönt sedan ett halvt sekel tillbaka, är fenomen vi alla känner till.

Min bok, Kafka och det kafkaeska, undersöker naturen av både denna unicitet och genesen till liksom essensen av begreppet “kafkaesk”. Svaren på frågorna i det undersökande jag bedrivit är centrerade till den egenartade struktur man kan finna i Kafkas mest ”typiska” verk, ( med avseende på termen ”kafkaesk”), verk som Processen och Förvandlingen. Denna struktur utmärker sig då främst, om man vill se till det determinerande för denna unicitet och detta effektbegrepp, genom ett helt egenartat bruk av en trikotomisk medvetandestruktur, och bruk av denna som litterärt grepp, där två omedvetna nivåer spelar ett helt avgörande, dominant spel. Så målas här upp en bild av, att det unika och gripande i kafkaverken inte är effekter som uppkommer genom bruk av yttre stilgrepp, inte genom den helt visst remarkabla känslighet för verklighet och ord som Kafka alltid bar med sig, men genom konsekvent bruk av denna suveränt dynamiska trikotomi, ett bruk som kanske t.o.m. var helt okänt för författaren själv, men som inte desto mindre är den helt styrande faktorn. Det är i själva verket så, tycks det, som om denna dynamik, i denna struktur, bär på en slags självklarhet och spelar på en så hög perfektionsnivå - just i kraft av att den är en dynamik - att man hittills därför – i studiet av ett av världens absolut mest kommenterade författarskap - varit blind för dess existens.
Detta om Kafka.


Så har jag även då skrivit, inom det skönlitterära fältet, några "pikareskdeckare", Pistolen och Tavelstölden, vilka är, inte minst stilistiskt, märkvärdiga.

Alla böcker finns på Bokus och Adlibris samt Amazon till överkomliga priser.


Mina romaner " Pistolen "
och "Tavelstölden ".


     


Min bok om Franz Kafka
Kafka och det kafkaeska och Kafka and the kafkaesque .                 Splittringar


o

Kaj Bernhard Genell
Real Home Site


--------------------