KAJ BERNHARD GENELL
FÖRFATTARSITE


BOOKS
/ BÖCKER


Kaj Bernhard Genell

Kaj B. Genell


Gothenburg

 


 DENNA websida presenterar både forskning och fiktion.
Här presenteras bland annat information om Kaj Bernhard Genells litteraturfilosofi samt om böcker som man kan köpa hos alla bokhandlare på nätet.

Vad jag skrivit kan uppdelas i två sfärer: en a.) filosofisk och en b.) skönlitterär.

Inom det filosofiska fältet har jag bl.a. gett ut en bok om ironi. Boken Ironi och existens ( Korpen, 1983) är en av de få böcker på svenska som exklusivt behandlar ironi i sin helhet och i sin relationella statuskonsekvens.

ATT FATTA VITSEN MED FRANZ KAFKA...
Jag ägnat länge ägnat mig åt att undersöka det unika och det kafkaeska i Kafkas författarskap. Jfr.: Franz Kafkas liv i årtal . Detta senare har resulterat i två volymer: en, mindre, på engelska, Kafka and the kafkaesque ,(2017) samt en mer omfattande, på svenska, Kafka och det kafkaeska.(2018)


Synen på Kafka har hittills av konformistiska uttolkare i analyser och biografier präglats av grundhet. Kafkas unicitet och det remarkabla genomslag som termen “kafkaesk” har rönt sedan ett halvt sekel tillbaka, är fenomen vi alla känner till. Men MIN bok, Kafka och det kafkaeska, undersöker naturen av både denna unicitet och genesen till, liksom essensen av begreppet “kafkaesk”. Svaren på frågorna, i det undersökande jag bedrivit, är centrerade till den egenartade struktur man kan finna i Kafkas mest ”typiska” verk, ( med avseende på termen ”kafkaesk”), verk som Processen och Förvandlingen. Denna struktur utmärker sig då främst, om man vill se till det determinerande för denna unicitet och detta effektbegrepp, genom ett helt egenartat bruk av en trikotomisk medvetandeskiktning, och bruk av denna som litterärt grepp, där två Omedvetna nivåer spelar ett helt avgörande, dominant spel. Viktigt är att inse att Kafkas MYTOLOGI är Sigmund Freuds idéer. Så målas här upp en bild av hur det unika och gripande i kafkaverken INTE är effekter som uppkommer genom bruk av yttre stilgrepp, liksom inte heller genom den helt visst remarkabla känslighet för verklighet och ord som Kafka alltid bar med sig, men genom konsekvent bruk av denna suveränt dynamiska trikotomi, ett bruk som kanske t.o.m. var helt okänt för författaren själv, men som, inte desto mindre, är den helt styrande faktorn beträffande DET KAFKAESKA . Det är i själva verket så, tycks det, som om denna dynamik, i denna struktur, bär på en slags självklarhet och spelar på en så hög perfektionsnivå - just i kraft av att den är en dynamik - att man hittills därför – i studiet av ett av världens absolut mest kommenterade författarskap och inte minst i strävan efter att vara moderiktiga, och därmed i följandet av de senaste trenderna inom litteraturkritiken - varit blind för dess existens.
Detta så långt här som införing till min bok om Kafka.


SÅ HAR jag även då skrivit, inom det skönlitterära fältet, några "pikareskdeckare", Pistolen och Tavelstölden och Tegelkrona och skönheten , vilka är, inte minst stilistiskt , märkvärdiga.

Alla böcker finns på Bokus och Adlibris samt Amazon till överkomliga priser, där du - eller "man" - kan köpa dessa, både i pappersform liksom i digital ( e-publikation ) sådan.

[ THIS page presents some of my research about Franz Kafka and something about my writing of fiction. I mainly write in Swedish. For an English version, and about my writings in English click here! ]


   

Fiktion.Fiktion.

   

----------------

Litteraturfilosofi:

   

   

CatharinaAnnieGenell-min syster    


© Kaj B. Genell 2019